Kỷ luật nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai
Kỷ luật nguyên Giám đốc Sở -TB-XH tỉnh Gia Lai16/07/2020 20:12
Kỷ luật Giám đốc và nhiều cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai
Kỷ luật Giám đốc và nhiều cán bộ Sở -TB-XH tỉnh Gia Lai15/06/2020 20:17

Kỷ luật nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai

(BVPL) – Để xảy ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, trong công tác cán bộ và quản lý tài chính, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.