Chuẩn bị chung sống an toàn nhưng không chủ quan với COVID-19
Chuẩn bị "chung sống an toàn" nhưng không chủ quan với COVID-1920/04/2020 19:01

Chuẩn bị "chung sống an toàn" nhưng không chủ quan với COVID-19

(BVPL) - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các bộ ngành khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành thêm các hướng dẫn, quy định để sẵn sàng “chung sống an toàn” với dịch bệnh, nhưng tuyệt đối không chủ quan. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh trách nhiệm của các địa phương là hết sức quan trọng.