VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ sơ” đối với VKSND 2 cấp
VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ ” đối với VKSND 2 cấp.23/11/2020 15:14
Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”
Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ vụ án hình sự”18/11/2020 11:09
VKSND tỉnh Gia Lai thực hiện số hóa hồ sơ gần 100 vụ án hình sự
VKSND tỉnh Gia Lai thực hiện số hóa hồ gần 100 vụ án hình sự23/09/2020 11:29
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ ” vụ án hình sự10/09/2020 16:41
VKSND thị xã An Khê thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa
VKSND thị xã An Khê thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa 27/08/2020 11:50
VKSND huyện Thái Thụy thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
VKSND huyện Thái Thụy thực hiện “Số hóa hồ ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh19/08/2020 17:51
Thực hiện số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự
Thực hiện số hóa hồ , trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự 18/08/2020 19:21
Đẩy mạnh thực hiện “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
Đẩy mạnh thực hiện “Số hóa hồ ” vụ án hình sự, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh13/08/2020 17:05
Xét xử vụ án “Tham ô tài sản” bằng hình thức số hóa hồ sơ
Xét xử vụ án “Tham ô tài sản” bằng hình thức số hóa hồ 22/07/2020 20:43
VKSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự
VKSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự22/06/2020 15:35

VKSND tỉnh Quảng Bình tập huấn hướng dẫn về “số hóa hồ sơ” đối với VKSND 2 cấp.

(BVPL)- VKSND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn tại chỗ về “số hóa hồ sơ” cho hơn 60 cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc VKS 2 cấp.