VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự
VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ ” vụ án hình sự10/09/2020 16:41
VKSND thị xã An Khê thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa
VKSND thị xã An Khê thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa 27/08/2020 11:50
VKSND huyện Thái Thụy thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
VKSND huyện Thái Thụy thực hiện “Số hóa hồ ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh19/08/2020 17:51
Thực hiện số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự
Thực hiện số hóa hồ , trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự 18/08/2020 19:21
Đẩy mạnh thực hiện “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
Đẩy mạnh thực hiện “Số hóa hồ ” vụ án hình sự, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh13/08/2020 17:05
Xét xử vụ án “Tham ô tài sản” bằng hình thức số hóa hồ sơ
Xét xử vụ án “Tham ô tài sản” bằng hình thức số hóa hồ 22/07/2020 20:43
VKSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự
VKSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự22/06/2020 15:35
VKSND TP Chí Linh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ, chứng cứ
VKSND TP Chí Linh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ , chứng cứ10/06/2020 09:42
VKSND huyện Đak Pơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ vụ án
VKSND huyện Đak Pơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, số hóa hồ vụ án28/05/2020 18:00
Thực hiện số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa
Thực hiện số hóa hồ vụ án và công bố tài liệu chứng cứ hình ảnh tại phiên tòa06/05/2020 10:00

VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự

(BVPL) - Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự và hoạt động công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.