Thăm nơi Bác đã từng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước
Thăm nơi Bác đã từng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước 16/05/2020 17:13

Thăm nơi Bác đã từng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Căn nhà số 5 đường Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh) là một trong hai di tích lịch sử quốc gia tại TP Hồ Chí Minh gắn với Người, khi Người sinh sống và hoạt động tại TP Hồ Chí Minh trước khi xuống Cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.