Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2020
Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 202019/11/2020 21:03

Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2020

(BVPL)– Nước mắm Nam, bánh Khô mè Bà Liễu Mẹ, mắm nhĩ Bình Minh của Hợp tác xã mắm Bình Minh và sản phẩm cà phê sạch MaYaCa là 4 sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2019.