Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko
08/12/2023 21:23
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko
08/12/2023 18:32
Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus
Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus
06/12/2023 15:21