Nhân sự mới Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ninh
Nhân sự mới Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ninh14/05/2020 17:16
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao25/03/2020 16:34

Nhân sự mới Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ninh

Các tỉnh: Ninh Bình, Hà Giang, Thanh Hóa, Lào Cai vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.