MobiFone gửi công văn xin giảm án cho các bị cáo trong thương vụ mua AVG
MobiFone gửi công văn xin giảm án cho các bị cáo trong thương vụ mua AVG 27/12/2019 20:07
Bị cáo Nguyễn Bắc Son xin gặp gia đình để khắc phục hậu quả
Bị cáo Nguyễn Bắc Son xin gặp gia đình để khắc phục hậu quả 18/12/2019 19:07
Hoài nghi về giá trị thẩm định 16 000 tỉ đồng, nhưng… im lặng
Hoài nghi về giá trị thẩm định 16.000 tỉ đồng, nhưng… im lặng 17/12/2019 14:30

MobiFone gửi công văn xin giảm án cho các bị cáo trong thương vụ mua AVG

(BVPL)- Cho rằng thiệt hại về kinh tế đã được khắc phục, tổn thất lớn nhất của MobiFone hiện giờ là sự mất mát về đội ngũ nhân sự lãnh đạo và quản lý cao cấp. Vì vậy, đại diện lãnh đạo, cán bộ nhân viên MobiFone tiếp tục có văn bản xin giảm án cho các bị cáo nguyên là cán bộ MobiFone.