Câu kết để được cấp hàng loạt “sổ đỏ” trái quy định, 4 cán bộ bị khởi tố
Câu kết để được cấp hàng loạt “sổ đỏ” trái quy định, 4 cán bộ bị khởi tố31/08/2020 18:01
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân18/08/2020 19:19

Câu kết để được cấp hàng loạt “sổ đỏ” trái quy định, 4 cán bộ bị khởi tố

(BVPL) – Lợi dụng vị trí công tác, 4 cán bộ đã câu kết, hợp thức hồ sơ, biến đất không đủ điều kiện thành “đủ điều kiện” để được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định cho nhiều trường hợp.