Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia15/09/2020 13:00
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)12/08/2020 16:24
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ14/07/2020 18:39
Cấm nhập khẩu, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm môi trường
Cấm nhập khẩu, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu..gây ô nhiễm môi trường.18/06/2020 23:30
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và Luật Doanh nghiệp sửa đổi
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)17/06/2020 11:24
Đừng cấm bán rượu trên internet trong thời đại công nghệ
Đừng cấm bán rượu trên internet trong thời đại công nghệ 12/04/2019 14:00

Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

(BVPL) – Việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia là để đáp ứng nhu cầu về vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầu trong các tình huống khẩn cấp về y tế.