Không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá
Không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá05/02/2020 17:00

Không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá

(BVPL)- Hàng hóa đến giờ phút này qua kiểm tra thực tế khẳng định tất cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng vẫn được đảm bảo, kể cả trong quá trình diễn biến của dịch bệnh.