Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định
Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định02/10/2020 06:52

Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định

(BVPL) - HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Lê Thanh Đồng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. Tại tỉnh Bình Định cũng có nhiều nhân sự mới cấp sở.