Nuốt nỗi đau xin tha chết cho kẻ giết con mình
Nuốt nỗi đau xin tha chết cho kẻ giết con mình06/02/2021 23:41

Nuốt nỗi đau xin tha chết cho kẻ giết con mình

(BVPL) - Người cha mất con đã nén nỗi đau, xin giữ lấy sinh mạng cho "đứa con tội lỗi" của người khác với hy vọng sự bao dung sẽ "gieo" vào kẻ giết người lòng hướng thiện.