Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 05/12/2020 10:41
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 202504/12/2020 15:44
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 04/12/2020 10:16

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(BVPL) - Chiều 26/10, với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, Đại hội Đại biểu tỉnh Hải Dương đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó, 52/59 nhân sự đã trúng cử vào BCH Đảng bộ khóa mới.