Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM
Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM
11/11/2023 13:43
Ông Nguyễn Thiên Văn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Ông Nguyễn Thiên Văn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
14/06/2023 13:12
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng
22/10/2020 17:48
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
22/10/2020 10:08
Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2020 – 2025
17/10/2020 23:00
Đồng chí Nguyễn Văn Được được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An
Đồng chí Nguyễn Văn Được được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An
15/10/2020 12:16
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được điều động và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được điều động và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
12/10/2020 19:37
Giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nên để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM
Giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nên để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM
12/10/2020 11:24
Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu Bí thư Thành ủy TP HCM
Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu Bí thư Thành ủy TP HCM
11/10/2020 12:02
Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
27/08/2020 09:43
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBKT Trung ương; khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
14/05/2020 17:09
Ông Dương Văn Lượng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Ông Dương Văn Lượng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
28/03/2019 10:26
Ông Nguyễn Văn Tùng, được bầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Ông Nguyễn Văn Tùng, được bầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
29/06/2016 14:44