Vợ bất ngờ phát hiện thi thể chồng chết cháy bất thường dưới hố rác
Vợ bất ngờ phát hiện thi thể chồng chết cháy bất thường dưới hố rác04/01/2020 03:41
ASIAD 2018 Nguyễn Huy Hoàng giành HCB lịch sử cho bơi Việt Nam
ASIAD 2018: Nguyễn Huy Hoàng giành HCB lịch sử cho bơi Việt Nam25/08/2018 12:52

Vợ bất ngờ phát hiện thi thể chồng chết cháy bất thường dưới hố rác

(BVPL)- Trong lúc đang làm vườn phát hiện có đám củi điều cháy ở hố rác. Thấy có chuyện bất thường, lại kiểm tra người vợ bất ngờ phát hiện thi thể chồng mình bị cháy đen, tử vong.