Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Quản lý thị trường31/01/2020 19:09

Bổ nhiệm nhân sự Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trưởng vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.