Nghi án “trộm núi để lấp ao cho  xã ở Thanh Hóa
Nghi án “trộm" núi để lấp ao cho ...xã ở Thanh Hóa20/01/2021 08:12

Nghi án “trộm" núi để lấp ao cho ...xã ở Thanh Hóa

(BVPL) - Điều ngạc nhiên đó là cái ao được Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho Công ty Thiên Lan san lấp chỉ cần khoảng 300 đến 400m3 là đầy, nhưng công ty này đã vận chuyển đi nơi khác khoảng 15.000 m3 chưa đầy...một góc, song không bị ngăn chặn. Góc ao gần sân của UBND xã chỉ có khoảng vài chục m3 là đất có màu vàng giống đất núi được vận chuyển về đây san lấp?.