Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,5 độ Richter ngoài khơi bờ biển Alaska
Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,5 độ Richter ngoài khơi bờ biển Alaska 20/10/2020 15:17

Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,5 độ Richter ngoài khơi bờ biển Alaska

(BVPL) – Những cảnh báo sóng thần và khuyến cáo sơ tán đã được đưa ra sau khi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Alaska, Mỹ.