Đằng sau việc Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham ngành tài chính Lại Tiểu Dân
Đằng sau việc Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham ngành tài chính Lại Tiểu Dân08/01/2021 11:35

Đằng sau việc Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham ngành tài chính Lại Tiểu Dân

Bản án nghiêm khắc đối với Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin) có thể là một lời cảnh tỉnh những người khác trong lĩnh vực tài chính quốc doanh khổng lồ tại Trung Quốc phải trung thành với nhiệm vụ của họ.