Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền tỉ tinh vi
Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền tỉ tinh vi 12/03/2020 16:00
Khởi tố nhóm đối tượng lừa lấy mã OTP ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nhóm đối tượng lừa lấy mã OTP ngân hàng để chiếm đoạt tài sản29/08/2018 15:58

Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền tỉ tinh vi

(BVPL) – Nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, làm giả 54 hồ sơ chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng của công ty tài chính.