VKSND tỉnh Tây Ninh bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát án dân sự
VKSND tỉnh Tây Ninh bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát án dân sự17/12/2020 16:39

VKSND tỉnh Tây Ninh bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát án dân sự

(BVPL)-Trong hai ngày 15 và 16/12/2020, VKSND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát án dân sự cho gần 80 học viên làm công tác kiểm sát, giải quyết án dân sự, hành chính của VKS hai cấp.