Xuất hiện cả họ “làm quan” ở Hải Phòng
Xuất hiện cả họ “làm quan” Hải Phòng?27/02/2020 16:24

Xuất hiện cả họ “làm quan” ở Hải Phòng?

(BVPL) - Các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã… đều là người trong họ.