Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng
Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng03/02/2021 12:00

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng

(BVPL) - VKSND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng.