Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng26/03/2020 17:30
Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 2 tân Vụ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 2 tân Vụ trưởng25/03/2020 10:20
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT18/03/2020 11:08

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm 3 tân Vụ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.