Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa
Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa 09/09/2020 14:15
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa31/05/2020 15:44
Cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa
Cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa21/05/2020 15:10

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa

(BVPL) – Quá trình điều tra, xác định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đồng Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), tỉnh Phú Yên, ông Võ Ngọc Hòa có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai tại địa phương.