Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới10/08/2020 15:59
Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ
Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ07/08/2020 10:14
Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy mới
Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy mới30/07/2020 16:11
Thay đổi thành viên Hội đồng xét tặng NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Thay đổi thành viên Hội đồng xét tặng NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể26/11/2018 16:42

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.