Ban Bí thư, Chánh án TANDTC chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới
Ban Bí thư, Chánh án TANDTC chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới14/09/2020 18:39
Học viện Chính trị Quốc gia HCM, TAND tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Học viện Chính trị Quốc gia HCM, TAND tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ07/09/2020 17:03
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới02/12/2019 09:58
TAND tối cao, Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới
TAND tối cao, Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới04/11/2019 15:07
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới
Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới13/03/2019 16:56
Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng
Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng01/10/2018 06:57

Ban Bí thư, Chánh án TANDTC chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, TANDTC vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC về công tác cán bộ.