Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh
Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh05/03/2020 15:16
Giám đốc Sở KH ĐT giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La
Giám đốc Sở KH&ĐT giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La19/03/2019 17:26
Giám đốc Sở KH-ĐT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Giám đốc Sở KH-ĐT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La28/02/2019 15:11

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh

Các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Sơn La, Bắc Ninh, Bạc Liêu vừa tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.