Phú Yên, Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Phú Yên, Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh16/11/2020 15:53
Lào Cai, Quảng Nam kiện toàn công tác cán bộ
Lào Cai, Quảng Nam kiện toàn công tác cán bộ09/11/2020 21:47
Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng20/10/2020 15:16
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương13/07/2020 17:51
Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh thành09/07/2020 11:25
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành01/07/2020 19:05
Kiện toàn nhân sự 3 thành phố trực thuộc Trung ương
Kiện toàn nhân sự 3 thành phố trực thuộc Trung ương24/06/2020 17:33
Kiện toàn nhân sự 5 địa phương
Kiện toàn nhân sự 5 địa phương13/05/2020 17:47
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành
Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành05/05/2020 15:57
Bài 43 Ngành Kiểm sát kiện toàn hệ thống tổ chức theo Luật Tổ chức VKSND năm 1981
Bài 43. Ngành Kiểm sát kiện toàn hệ thống tổ chức theo Luật Tổ chức VKSND năm 198120/04/2020 12:25
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối caoiconvideo
10/02/2020 21:41

Phú Yên, Ninh Thuận có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 16/11, HĐND tỉnh Phú Yên và tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức các kỳ họp kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp tỉnh.