Đặc cách bổ nhiệm chức danh cao hơn không qua thi thăng hạng
Đặc cách bổ nhiệm chức danh cao hơn không qua thi thăng hạng03/03/2020 10:12
Việt Nam thử nghiệm thuốc điều trị virus corona mới
Việt Nam thử nghiệm thuốc điều trị virus corona mới10/02/2020 21:21
Bộ Khoa học và Công nghệ có thêm Thứ trưởng mới
Bộ Khoa học Công nghệ có thêm Thứ trưởng mới05/11/2019 09:17
Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở KHCN và nhiều cán bộ tỉnh Đồng Nai
Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở KHCN nhiều cán bộ tỉnh Đồng Nai30/08/2019 20:41
Thành tựu khoa học, công nghệ chậm đi vào cuộc sống
Thành tựu khoa học, công nghệ chậm đi vào cuộc sống15/08/2019 12:39
Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Bộ Khoa học Công nghệ trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát19/06/2019 15:26
Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ Khoa học Công nghệ bổ nhiệm nhân sự mới04/06/2019 11:05
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học- công nghệ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam17/05/2019 09:32
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công tác nhân sự
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công tác nhân sự30/03/2019 19:54
Doanh nghiệp được miễn thuế 4 năm và giảm 50 số thuế phải nộp khi thực hiện dự án mới
Doanh nghiệp được miễn thuế 4 năm giảm 50% số thuế phải nộp khi thực hiện dự án mới 14/02/2019 07:38

Đặc cách bổ nhiệm chức danh cao hơn không qua thi thăng hạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và công nghệ.