UBKT Quân ủy Trung ương Đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
UBKT Quân ủy Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên11/12/2018 09:43

UBKT Quân ủy Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên UBKT QUTƯ tập trung thảo luận, phân tích làm rõ từng lỗi vi phạm của các tập thể, cá nhân một cách dân chủ, nghiêm minh; đề nghị mức thi hành kỷ luật chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và kỷ luật quân đội.