Phát hiện hài cốt của tù nhân Mỹ vượt ngục hơn 1 thế kỷ trước
Phát hiện hài cốt của tù nhân Mỹ vượt ngục hơn 1 thế kỷ trước02/01/2020 16:58

Phát hiện hài cốt của tù nhân Mỹ vượt ngục hơn 1 thế kỷ trước

Hài cốt tìm thấy trong hang động tại bang Idaho, Mỹ vào năm 1979 và 1991 được xác định là của Joseph Henry Lovless, người đã vượt ngục 1 thế kỷ trước.