Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới25/03/2020 10:22
Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh23/03/2020 16:49
Bình Phước có nữ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sinh năm 1975
Bình Phước có nữ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sinh năm 197528/02/2020 17:15
Bình Phước có nữ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Bình Phước có nữ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy06/02/2020 15:04

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ngày 24/3, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước và đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.