Niềm tin, khí thế đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới
Niềm tin, khí thế đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới27/01/2021 07:04
Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ
Đồng chí Trần Văn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ04/12/2020 11:56
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương29/10/2020 20:47
Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội 13/08/2020 17:11
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW17/07/2020 14:35
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương09/07/2020 16:22
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương09/07/2020 11:23
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương16/09/2019 19:45

Niềm tin, khí thế đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước trong việc đánh giá lại một chặng đường phát triển của đất nước.