Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới17/11/2019 21:00

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới

(BVPL) - Sau 10 năm triển khai thực hiện, thực hiện chủ trương lớn của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã đoàn kết phấn đấu thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là huyện thứ 3 của Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.