Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Nhật Bản
Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Nhật Bản
26/09/2022 21:52