Báo Xây dựng hợp tác truyền thông với Hiệp hội sáng kiến tài chính tư nhân Nhật Bản
Báo Xây dựng hợp tác truyền thông với Hiệp hội sáng kiến tài chính nhân Nhật Bản10/02/2020 20:04

Báo Xây dựng hợp tác truyền thông với Hiệp hội sáng kiến tài chính tư nhân Nhật Bản

Sáng 10/2, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về truyền thông giữa Báo Xây dựng và Hiệp hội sáng kiến tài chính tư nhân Nhật Bản (PFI) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ Xây dựng.