Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Bổ sung quy hoạch kiện toàn thư Đảng ủy VKSND tối cao10/02/2020 16:44

Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao

(BVPL) - Chiều nay (10/2), tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.