Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao ký giao ước thi đua
Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao ký giao ước thi đua05/03/2020 19:44
Khối thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua
Khối thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua05/03/2020 17:40
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua
Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Bình Phước ký kết giao ước thi đua 04/03/2020 18:16
VKSND các tỉnh Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua
VKSND các tỉnh Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua 02/03/2020 14:41
Cụm thi đua gồm 6 VKSND tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ký giao ước thi đua
Cụm thi đua gồm 6 VKSND tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ký giao ước thi đua29/02/2020 12:36
VKSND Hải Dương Triển khai, phát động và ký giao ước thi đua tại các Cụm
VKSND Hải Dương:Triển khai, phát động và ký giao ước thi đua tại các Cụm28/02/2020 09:52
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đuaiconvideo
24/02/2020 16:51
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua
Khối thi đua số 4 VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua24/02/2020 13:30
Khối nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ký kết giao ước thi đua
Khối nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ký kết giao ước thi đua 18/02/2020 20:53
4 đơn vị thuộc VKSND tỉnh Đắk Nông ký kết giao ước thi đua
4 đơn vị thuộc VKSND tỉnh Đắk Nông ký kết giao ước thi đua17/02/2020 20:58
VKSND huyện Tân Kỳ Triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua cụm 3
VKSND huyện Tân Kỳ: Triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua cụm 312/02/2020 15:59

Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao ký giao ước thi đua

(BVPL) - Cụm thi đua số 3 VKSND tối cao tổ chức các đợt thi đua theo các chủ đề: Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2/9 và thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2020.