Gửi ngân hàng hơn 1 500 tỉ, Công ty xổ số TP HCM thu lãi về hơn 15 tỉ đồng
Gửi ngân hàng hơn 1.500 tỉ, Công ty xổ số TP HCM thu lãi về hơn 15 tỉ đồng?08/04/2020 21:06

Gửi ngân hàng hơn 1.500 tỉ, Công ty xổ số TP HCM thu lãi về hơn 15 tỉ đồng?

(BVPL) - Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP HCM đã có lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền gửi ngân hàng hơn 1.500 tỉ đồng, nhưng tiền lãi thu được chỉ hơn 15,8 tỉ đồng.