Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc ngồi tù chung thân vì tham nhũng
Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc ngồi tù chung thân vì tham nhũng21/02/2019 16:42

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc ngồi tù chung thân vì tham nhũng

Tướng Phòng Phong Huy (Fang Fenghui), cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA),đã bị tuyên án tù chung thân.