Chuyên gia Nga tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng
Chuyên gia Nga tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng13/01/2021 16:17

Chuyên gia Nga tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng

Chính sách "Đổi mới" trên thực tế đã mang lại những kết quả rõ rệt khi chỉ sau 10 năm đổi mới, Việt Nam đã lọt vào nhóm các nước dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế.