Ngã ba Đồng Lộc thành điểm du lịch tâm linh
Ngã ba Đồng Lộc thành điểm du lịch tâm linh 26/08/2020 14:14
Thăm nơi Bác đã từng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước
Thăm nơi Bác đã từng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước 16/05/2020 17:13

Ngã ba Đồng Lộc thành điểm du lịch tâm linh

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia ngã ba Đồng Lộc vừa được công nhận thành điểm du lịch văn hóa tâm linh cấp tỉnh.