Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân
Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân18/08/2020 19:19

Khai trừ Đảng Trưởng phòng lợi dụng vị trí công tác tư lợi cá nhân

(BVPL) – Có nhiều vi phạm trong quá trình công tác, Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám- Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT Phú Yên), đã bị UBKT Tỉnh ủy kỉ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.