Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt
Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt 24/02/2021 20:00

Kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu A Đớt

(BVPL) - Ngày 24/2/2021, VKSND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Đinh Văn Bảo, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt.