Tỉnh Cao Bằng có Phó Chủ tịch 40 tuổi
Tỉnh Cao Bằng có Phó Chủ tịch 40 tuổi 19/03/2020 16:45

Tỉnh Cao Bằng có Phó Chủ tịch 40 tuổi

(BVPL)- Chiều 19/3, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (Kỳ họp bất thường) khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.