Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An
Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An03/03/2021 15:24
Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện khai thêm bằng đại học để lên chức
Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện khai thêm bằng đại học để lên chức 17/07/2020 06:25

Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An

(BVPL) - Thiếu trách nhiệm của người đứng đầu khi để cấp phó quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhiều trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ông Bùi Văn Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã bị kỷ luật cảnh cáo.