Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông
Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông05/09/2019 18:48
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn ông tây nhặt rác
Chủ tịch UBND TP Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn "ông tây" nhặt rác19/05/2016 19:56
Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Nội07/12/2015 14:05

Nhận định ban đầu nguyên nhân cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông

(BVPL) – "Bước đầu phát hiện 1 bóng đèn compact bật 24/24h, mặc dù cầu dao dập nhưng không bao giờ bị tắt, có khả năng bóng đèn chập cháy, rơi xuống bên dưới toàn bộ hộp các tông. Đây mới là bước đầu nhận định, chúng tôi chưa đưa ra nguyên nhân cháy".