Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình
Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình14/06/2020 14:43
Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân
Đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân22/05/2020 07:58
Tháng 5 nhớ Bác
Tháng 5 nhớ Bác!19/05/2020 19:26
Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí
Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí19/05/2020 11:28
Vững bước trên con đường mà Đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn
Vững bước trên con đường mà Đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn18/05/2020 22:42
Bác Hồ luôn quan tâm xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vì dân
Bác Hồ luôn quan tâm xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vì dân18/05/2020 20:58
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt18/05/2020 15:41
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh18/05/2020 14:01
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
18/05/2020 13:51
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh18/05/2020 12:00
Giáo sư Hàn Quốc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giáo sư Hàn Quốc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh17/05/2020 17:38
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
30/04/2020 17:56
Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23 3
Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23/3iconvideo
23/03/2020 09:35
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
19/01/2020 19:37
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộciconvideo
30/08/2019 15:35
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
30/08/2019 12:15
Tạm ngừng tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tạm ngừng tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
04/06/2019 16:10
Chủ tịch Triều Tiên vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Triều Tiên vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minhiconvideo
02/03/2019 21:27

Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

(BVPL)- Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình là công trình trọng đại, mang nhiều ý nghĩa to lớn về văn hóa, chính trị, thể hiện tình yêu bao la của nhân dân Quảng Bình dành cho Bác Hồ.